Достъпни ли са стоките, видими на интернет страницата?

Обикновено да, но освен стоките, намиращи се в текуща продажба, част доставяме по индивидуална поръчка, а дори и ако стоката е на склад, това, дали ще изпратим поръчката в същия ден, зависи от още много фактори. Затова по-съществена информация от складовата наличност е информацията за прогнозираната дата за изпращане на поръчката.
На страницата на всеки продукт се намира таблица, показваща точните дати на реализиране на поръчката в зависимост от поръчаното количество.
В таблицата, освен складовата наличност, са взети предвид и резервациите на стоката за други поръчки, графиците на доставките, часовете на приемане на пратките от куриерите и много други.

Разполагаме с широка, специализирана система за управление на складовата наличност и интегрирана онлайн с нашия уебсайт и с информационните системи на някои от нашите доставчици.

Реализирали сме в срок 84.6% от поръчките от текущата оферта и поредните 13.34% от поръчките с максимално еднодневно закъснение.
При продуктите по индивидуална поръчка сме реализирали в срок 95.08% от поръчките и поредните 2.05% с максимално еднодневно закъснение

Без проблеми с достъпността на стоката сме реализирали 99.35% поръчки от текущата оферта и 98.36% индивидуални поръчки.
Само 0.15% от поръчките са анулирани поради липса на стока и липса на възможност за предлагане на алтернативни продукти.

Текущата оферта обхваща стоки от нашия собствен склад, в който актуално се намират 35538 позиции, готови за незабавно изпращане, и от складовете на доставчиците,
с които имаме интегрирана информационна система и фиксиран график на доставки (обикновено ежедневно), което заедно с нашия собствен склад прави 43545 позиции в офертата.

Поредните 5351 позиции представляват продукти по индивидуална поръчка.

94.81% от поръчките са поръчки за продукти от текущата оферта, а 5.19% са продукти по индивидуална поръчка.

Понастоящем сътрудничим с 61 доставчици.

Данни въз основа на генерираните онлайн статистики за период: 20.12.2018 - 20.1.2019.


Upss.. twoja przeglądarka nie obsługuje canvas

Вижте повече информации и статистики за навременната реализация на поръчките

Назад