Достъпни ли са стоките, видими на интернет страницата?

Обикновено да, но освен стоките, намиращи се в текуща продажба, част доставяме по индивидуална поръчка, а дори и ако стоката е на склад, това, дали ще изпратим поръчката в същия ден, зависи от още много фактори. Затова по-съществена информация от складовата наличност е информацията за прогнозираната дата за изпращане на поръчката.
На страницата на всеки продукт се намира таблица, показваща точните дати на реализиране на поръчката в зависимост от поръчаното количество.
В таблицата, освен складовата наличност, са взети предвид и резервациите на стоката за други поръчки, графиците на доставките, часовете на приемане на пратките от куриерите и много други.

Разполагаме с широка, специализирана система за управление на складовата наличност и интегрирана онлайн с нашия уебсайт и с информационните системи на някои от нашите доставчици.

Реализирали сме в срок 100% от поръчките от текущата оферта и поредните 0% от поръчките с максимално еднодневно закъснение.
При продуктите по индивидуална поръчка сме реализирали в срок 100% от поръчките и поредните 0% с максимално еднодневно закъснение

Без проблеми с достъпността на стоката сме реализирали 99.94% поръчки от текущата оферта и 98.78% индивидуални поръчки.
Само 0.02% от поръчките са анулирани поради липса на стока и липса на възможност за предлагане на алтернативни продукти.

Текущата оферта обхваща стоки от нашия собствен склад, в който актуално се намират 88073 позиции, готови за незабавно изпращане, и от складовете на доставчиците,
с които имаме интегрирана информационна система и фиксиран график на доставки (обикновено ежедневно), което заедно с нашия собствен склад прави 95013 позиции в офертата.

Поредните 44252 позиции представляват продукти по индивидуална поръчка.

92.78% от поръчките са поръчки за продукти от текущата оферта, а 7.22% са продукти по индивидуална поръчка.

Понастоящем сътрудничим с 182 доставчици.


Данни въз основа на генерираните онлайн статистики за период: 27.4.2024 - 28.5.2024.


Upss.. twoja przegl±darka nie obs³uguje canvas

Вижте повече информации и статистики за навременната реализация на поръчките

Назад