Достъпни ли са стоките, видими на интернет страницата?

Обикновено да, но освен стоките, намиращи се в текуща продажба, част доставяме по индивидуална поръчка, а дори и ако стоката е на склад, това, дали ще изпратим поръчката в същия ден, зависи от още много фактори. Затова по-съществена информация от складовата наличност е информацията за прогнозираната дата за изпращане на поръчката.
На страницата на всеки продукт се намира таблица, показваща точните дати на реализиране на поръчката в зависимост от поръчаното количество.
В таблицата, освен складовата наличност, са взети предвид и резервациите на стоката за други поръчки, графиците на доставките, часовете на приемане на пратките от куриерите и много други.

Ние не търгуваме с виртуални стоки, стоката е физически налична в нашия склад, готова за незабавно изпращане: 81603 на продукти от 172 доставчици и поредните 30429 продукти, поръчани и готови за доставка от фирми, с които имаме интегрирана информационна система и фиксиран график на доставки (обикновено ежедневно).

Данни въз основа на генерираните онлайн статистики за период: 26.8.2023 - 26.9.2023.


Цел и мисия

От началото на нашето съществуване приоритет е да гарантираме най-висока ефективност при обслужване на поръчките, като същевременно предлагаме най-богат асортимент.
Това не са само празни думи, но зад тях има редица действия, тъй като съчетаването на тези две цели е много трудно и за повечето наши конкуренти те взаимно се изключват, особено в онлайн продажбите, където допълнително е налице силна ценова конкуренция.
Тези цели реализираме главно благодарение на:

  • Специализираната, разширена информационна система, която непрекъснато е усъвършенствана.
  • За разлика от повечето интернет магазини ние минимизираме продажба на виртуалните стоки и през цялото време увеличаваме собствения си склад.
  • Грижим се за квалификациите, мотивацията и удовлетворението на нашите служители.

Като доказателство за истинността на горното цитираме няколко числа:
Без проблеми с достъпността на стоката сме реализирали 100% поръчки, от което 100% са изпратени в срок или предсрочно.
Само 0.02% от поръчките са били анулирани поради липса на стока или липса на възможност за предлагане на алтернативни продукти.

Физически в нашия склад са налице 81603 позиции, готови за незабавно изпращане и поредни 30429 позиции в 172 склада на нашите доставчици, с които имаме интегрирана информационна система и фиксиран график на доставките (обикновено ежедневни).

*) Не се отнася за продукти по индивидуални поръчки.
Данни въз основа на генерираните онлайн статистики за период: 26.8.2023 - 26.9.2023.
Кликнете, за да видите повече статистики.

Нещо се обърка..

Вижте повече информации и статистики за навременната реализация на поръчките

Назад