Платих парите на сметката, а при моята поръчка все още статута е "не платена"?

Ако плащането е било извършено онлайн чрез система, с която теоретично трябва веднага да бъде осчетоводено (PayU PayPal), моля, проверете, дали действително плащането е реализирано успешно. Трябва да се логнете във Вашия акаунт PayU, PayPal или в банковата сметка и да проверите, дали плащането е в историята и какъв е неговия статус.
Ако по всичко се вижда, че плащането е реализирано правилно, а при нас не се вижда, моля, свържете се с нас.

Обикновено банковите преводи и плащанията в стационарните пунктове се осчетоводяват на следващия ден.
Преводите от чуждестранните банки могат да бъдат реализирани около седмица, а понякога и по-дълго.
Най-често появяващият се проблем със закъснелия превод са грешки в номера на банковата сметка. Моля, уверете се, че всички данни за превода се правилно попълнени.
Ако посочените срокове са изтекли, а при нас не е регистрирано плащане, моля, свържете се с нас.


Забележка: При заявката на каквито и да било рекламации, касаещи загубено плащане, моля, приложете потвърждение на извършеното плащане (скрийншот, потвърждение PDF, копие скан на хартиен носител и т.н.)

Назад