payment

Как мога да платя за поръчката?

Клиенти от Европейския Съюз

Плащане при получаване е възможно само при доставка с фирма UPS, за повечето, но не за всички държави.
Препоръчван начин на плащане е чрез система PayPal, плащането се осчетоводява веднага и няма никаква такса.
PayPal позволява плащане и чрез кредитна карта.
Има възможност за извършване на обикновен банков превод (номерът на банковата сметка ще бъде предоставен при заявяване на поръчката), но регистрирането на плащането при нас може да отнеме дори няколко дни, а банката ще наложи такса за тази транзакция. При плащане в евро разходите обикновено са от порядъка на 1 евро, но при други валути могат да бъдат много високи.


Клиенти от други държави

За съжаление плащане на куриера при получаване е невъзможно.
Единстваната форма на плащане е система PayPal (позволяваща също така плащане с кредитна карта).
Забележка: Не приемаме плащания чрез банков превод от чуждестранни банки. Такива преводи обикновено са обременени с големи такси, както за получателя, така и за наредителя на паричния превод. Имало е случаи, при които от изходната сума са приспадани 30% и повече, което изключва рентабилността на такава поръчка.
Гъвкави плащания благодарение на системата PayPal
Назад