payment

Грижим се, парите Ви да бъдат в безопасност.

В нашия магазин можете да платите за заявената поръчка онлайн посредством системата PayPal, която гарантира безопасност на транзакцията и незабавно осчетоводяване на плащането, благодарение на което очакването на плащане няма да забави изпращането на поръчката.

Прочетете повече за сигурността на онлайн плащанията

https://www.paypal.com/webapps/mpp/paypal-safety-and-security

За някои държави е възможно също плащане в брой при получаване.
Кликнете, за да прочетете повече информация за възможните начини на плащане.
Назад