Правилник на промоционалната програма::

  1. За всеки похарчени за стоки 7.49 BGN клиентът получава 100 промоционални точки.
  2. По време на специални промоции броят на получените промоционални точки може да бъде по-голям.
  3. При определяне на броя на признатите промоционални точки не се взема предвид цената на доставката.
  4. Натрупаните точки във всеки от нашите магазини се сумират и след това могат да се използват в произволен от нашите магазини.
  5. За да вземете участие в промоцията, трябва да регистрирате акаунт. Акаунтът, регистриран в един от нашите магазини, действа във всички останали.
  6. Точките, признати за текущата поръчка, могат да бъдат използвани за следващата поръчка.
  7. Точките се зачитат в акаунта на дадения потребител в момента, когато изпращаме пратката.
  8. В случай на неприемане на пратката от клиента, признатите точки се вземат обратно. Това се отнася само точките за дадената поръчка.
  9. Броят точки, необходим за купуването на дадена позиция, зависи от актуалната нормална цена на тази позиция и може да се променя.
  10. Точки не се признават за покупка на преоценени стоки с повече от 10%, или когато клиентът има постоянна отстъпка за целия асортимент 5% или повече.