Dragon

Dragon 6258 Panzerjäger I, 4.7cm PaK(t) Early Production ~ Smart Kit

Panzerjäger I, 4.7cm PaK(t) Early Production ~ Smart Kit - Image 1
Мащаб: 1:35
Производител: Dragon
Код на продукта: dra6258
Актуална достъпност: временно липсва
Последно достъпен: 16.1.2022
107 BGN -5% 101.63 BGN или 38300 точки

Включва 20% ддс
при доставка до страната: BULGARIA
За да промените държавата, щракнете тук

Ако в момента позицията е недостъпна, въведете по-горе своя адрес e-mail
и ще получите автоматично съобщение, когато стоката се появи в продажба!

Можем ли да доставим продукт, който го няма на страницата или е недостъпен?

Основни информации

ПроизводителDragon
Код на продуктаdra6258
Тегло0.49 kg
Ean:089195862587
Мащаб1:35
Добавен в каталога:10.3.2011
ТаговеPanzerjager-I

Panzerjager I by³ niemieckim niszczycielem czo³gów z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy pojazdu powsta³y w na prze³omie lat 1939 i 1940, a produkcja seryjna trwa³a w okresie 1940-1941, koñcz±c siê wytworzeniem ok. 200 wozów. Panzerjager I by³ napêdzany pojedynczym silnikiem Maybach NL 38TR  o mocy 100 KM. Jego uzbrojenie stanowi³a 1 armata PaK 36 (t) kal. 47 mm.

Panzerjager I powsta³ w wyniku poszukiwania przez Wehrmacht zastosowania do wycofywanych ze s³u¿by po kampanii wrze¶niowej w 1939 roku czo³gów PzKpfw I. Po dostosowaniu ich kad³uba do monta¿u czechos³owackiej armaty produkcji Skody kal. 47 mm, okaza³o siê, ¿e mo¿na je wykorzystaæ jako ca³kiem udane niszczyciele czo³gów. Tak powsta³ w³a¶nie Panzerjager I. Jego produkcja seryna odbywa³a siê w zak³adach Alkett oraz Daimler-Benz. Do jego sporych plusów nale¿a³ niski koszt produkcji, niez³e parametry balistyczne armaty oraz dobra manewrowo¶æ. Najwiêkszym minusem okaza³ siê bardzo s³aby pancerz. Panzerjager I zosta³ wykorzystany bojowo po raz pierwszy w kampanii francuskiej w 1940 roku. W latach 1941-1942 s³u¿y³ tak¿e w Afryce Pó³nocnej. Jednostki wyposa¿one w Panzerjager I wziê³y te¿ udzia³ w pocz±tkowej fazie wojny ze Zwi±zkiem Radzickim, czyli w operacjach Barbarossa i Tajfun. Po 1942 roku pojazd by³ wycofywany ze s³u¿by.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Грешка в описанието? Съобщете за проблем
Мнения на нашите клиенти
Добавете Вашето мнение за: Panzerjäger I, 4.7cm PaK(t) Early Production ~ Smart Kit
Добавен в каталога: 10.3.2011
Актуална достъпност: временно липсва
  • достъпен продукт
  • недостъпен продукт
  • продукт, достъпен по индивидуална поръчка
  • доставка на стока
  • липсва
  • 1 брой
  • 2 броя
  • 3-5 броя
  • 6-10 броя
  • повече от 10 броя
Можем ли да доставим продукт, който го няма на страницата или е недостъпен?
Евентуални допълнения

Мащаб: 1:35
Производител: Aber
Код на продукта: abe35068
Достъпност: достъпен!

38.89 BGN или 13900 точки

Мащаб: 1:35
Производител: Aber
Код на продукта: abe35069
Достъпност: достъпен!

30.63 BGN или 11000 точки

Мащаб: 1:35
Производител: Aber
Код на продукта: abe35071
Достъпност: достъпен!

38.89 BGN или 13900 точки

Мащаб: 1:35
Производител: Aber
Код на продукта: abe35070
Достъпност: достъпен!

30.63 BGN или 11000 точки

Мащаб: 1:35
Производител: VoyagerModel.Co.Ltd
Код на продукта: VOY-PE35319
Достъпност: по поръчка

58.63 BGN или 21000 точки

Мащаб: 1:35
Производител: VoyagerModel.Co.Ltd
Код на продукта: VOY-PE35320
Достъпност: по поръчка

44.21 BGN или 15800 точки

Мащаб: 1:35
Производител: VoyagerModel.Co.Ltd
Код на продукта: VOY-PE35440
Достъпност: по поръчка

58.63 BGN или 21000 точки

Мащаб: 1:35
Производител: PanzerArt
Код на продукта: PNZRE35-248
Достъпност: достъпен!

12.01 BGN или 4300 точки

Мащаб: 1:35
Производител: Star-Decals
Код на продукта: SRD-35-937
Достъпност: достъпен!

18.17 BGN или 6500 точки

Мащаб: 1:35
Производител: Star-Decals
Код на продукта: SRD-35-928
Достъпност: достъпен!

23.35 BGN или 8400 точки

Мащаб: 1:35
Производител: VoyagerModel.Co.Ltd
Код на продукта: VOY-FE35010
Достъпност: по поръчка

9.77 BGN или 3500 точки

Мащаб: 1:35
Производител: Aber
Код на продукта: abe35A093
Достъпност: достъпен!

15.29 BGN или 5500 точки

Подобни продукти

Мащаб: 1:35
Производител: Italeri
Код на продукта: ita6577
Достъпност: достъпен!

51.79 BGN или 18500 точки

Мащаб: 1:35
Производител: Trumpeter
Код на продукта: tru00369
Достъпност: достъпен!

85.01 BGN или 30400 точки

Мащаб: 1:35
Производител: Trumpeter
Код на продукта: tru00368
Достъпност: достъпен!

89.41 BGN или 32000 точки