Статистики

Време за реализиране на поръчката

Данни въз основа на реализираните поръчки, тоест показващи действителните, а не декларираните срокове.

Продукти от текущата оферта


Продукти по индивидуални поръчки

Подробна информация относно сроковете и условията за реализиране на поръчките е посочена на страницата на всеки продукт.

Навременна реализация на поръчките

Данните показват съответствието между срока, деклариран на страницата и действителното време на реализиране на поръчката.

Продукти от текущата оферта


Продукти по индивидуални поръчки

Разполагаме с широка, специализирана система за управление на складовата наличност и интегрирана онлайн с нашия уебсайт и с информационните системи на някои от нашите доставчици.

Реализирали сме в срок 93.12% от поръчките от текущата оферта и поредните 6.24% от поръчките с максимално еднодневно закъснение.
При продуктите по индивидуална поръчка сме реализирали в срок 93.9% от поръчките и поредните 1.63% с максимално еднодневно закъснение

Без проблеми с достъпността на стоката сме реализирали 99.67% поръчки от текущата оферта и 97.15% индивидуални поръчки.
Само 0.08% от поръчките са анулирани поради липса на стока и липса на възможност за предлагане на алтернативни продукти.

Текущата оферта обхваща стоки от нашия собствен склад, в който актуално се намират 43330 позиции, готови за незабавно изпращане, и от складовете на доставчиците,
с които имаме интегрирана информационна система и фиксиран график на доставки (обикновено ежедневно), което заедно с нашия собствен склад прави 47703 позиции в офертата.

Поредните 4811 позиции представляват продукти по индивидуална поръчка.

96.49% от поръчките са поръчки за продукти от текущата оферта, а 3.51% са продукти по индивидуална поръчка.

Понастоящем сътрудничим с 78 доставчици.


Данни въз основа на генерираните онлайн статистики за период: 22.9.2020 - 23.10.2020.

*) Статистиките не включват поръчките, при които закъснението е по вина на клиента (молби за модифициране, отлагане на изпращането, закъснение на плащането и т.н.)
**) Поръчките, заявени през почивните дни или късно след обяд, извън нашето работно време или след часа, в който куриерите приемат пратките от нас
и изпратени на следващия ден, се броят така, като че ли са изпратени на същия ден.
***) Общи данни за всички, обслужвани от нас магазини .